Adatvédelmi tájékoztató nyilatkozat

A Seiko Epson Corporation („Epson”), az Orient védjegy tulajdonosa, fontosnak tartja a személyes adatai védelmét. A jelen nyilatkozat az Epson adatbázisában és kapcsolódó rendszereiben tárolt személyes adatairól ad tájékoztatást különböző körülmények fennállása esetén.

Amikor Ön Orient webhelyre látogat

Milyen személyes adatokat gyűjt és tárol a Seiko Epson Corporation?
(Személyes adat minden olyan adat, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódik.)

Az Epson azokat a személyes adatokat tárolja (és fogja tárolni a jövőben), amelyeket Ön az Epson webhelyein keresztül vagy egyéb módon megoszt az Epsonnal, illetve olyan személyes adatokat, amelyeket az Epson a saját rendszereiből gyűjt össze azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja az Epson webhelyeit, és az Epson milyen interakciót folytat Önnel. Ön általában anélkül is felkeresheti webhelyünket, hogy megadná kilétét, vagy bármilyen információt közölne velünk önmagáról. A Webhely bizonyos részein az Epson arra kérheti Önt, hogy olyan adatokat adjon meg, amelyek segítségével jobb kapcsolatot alakíthatunk ki Önnel. Az ilyen esetekben az Epson arra kéri majd Önt, hogy adja meg a nevét, az e-mail-címét vagy egyéb olyan vonatkozó adatát, amely ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosításához szükséges. Minden esetben egyértelmű lesz Önnek, hogy ilyen típusú adatot küld be.

Mindez magában foglalja a sütiken és egyéb hasonló eszközökön keresztül gyűjtött személyes adatokat is.

Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:

 • Személyazonosság és elérhetőségek: ide tartozik többek között a vezetéknév, a keresztnév, a megszólítás, a cím, az e-mail-cím és a telefonszámok.
 • Marketing- és kommunikációs adatok: arra vonatkozó döntése, hogy szeretne-e marketinganyagokat kapni tőlünk és külső felektől, illetve a kommunikációval kapcsolatos beállításai.
 • Technikai adatok: az internetprotokoll (IP) címe, a bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállításai és a hely, a böngészőbővítmények típusa és verziója, az operációs rendszer és a platform, illetve a webhely eléréséhez használt eszközökön lévő egyéb technológiák.
 • Használati adatok: arra vonatkozó adatok, hogy Ön hogyan használja a webhelyünket.

Az Epson elsődleges webhelyeinek használatához nem kell regisztrálnia vagy személyes adatot megadnia. Ha regisztrál az Epsonnál, akkor kizárólag az e-mail-címét kell megadnia (illetve meg kell erősítenie, hogy elmúlt 16 éves). A regisztráció minden egyéb információs mezőjének kitöltése opcionális.

Az adatkezelő és az európai képviselő

A személyes adatainak adatkezelője a Seiko Epson Corporation:

WP Sales & Marketing Dept. 
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokió, JAPÁN

Az Epson Európai Unión belüli képviselője:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Hollandia

Milyen céllal dolgozza fel az Epson a személyes adatait? („Feldolgozásnak” minősül minden olyan tevékenység, amelyet az Epson Corporation az Ön személyes adataival kapcsolatban végez, ideértve azok összegyűjtését, tárolását, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát is.)

A személyes adatait az Epson elsősorban a termékeinek marketingjére használja fel, ideértve az Önnel folytatott, közvetlen üzletszerzésre irányuló kommunikációt is.

Ezek közé tartozik:

 • az Ön azonosítása, amikor az Epsonnal kapcsolatba lép
 • a beállításai nyomon követése, hogy Ön időt takarítson meg, amikor a webhelyünkön keresést hajt végre
 • a marketingpromóciókban való részvételre irányuló kéréseinek feldolgozása
 • az Önnel folytatott telefonos és írásbeli kommunikáció ellenőrzése és rögzítése minőségellenőrzési és megfelelőségi célból, illetve a panaszainak és kérdéseinek kezelése érdekében
 • annak megismerése, hogy az Epson webhelyének mely részei, illetve mely termékek és szolgáltatások érdeklik Önt a legjobban

A személyes adatai tárolásának jogalapja

Az adattárolás jogalapja az, hogy a marketingtevékenység folytatása során szükség van az adattárolásra az Epson vagy az Epson csoporthoz tartozó egyéb vállalatok jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Epson által kérteken kívül is megad információkat, akkor a feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önkéntes adatszolgáltatással fejez ki. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást írásban jelezheti az Epson felé a fent megadott címen.

Az adatfeldolgozás része, hogy az Epson az Önről tárolt adatok alapján automatizált profilalkotást és döntéshozatalt végez annak érdekében, hogy olyan információkkal lássa el Önt, amelyek jobban megfelelnek az érdeklődési körének.

Ha a jövőben az Epson más célra szeretné felhasználni az Ön személyes adatait, akkor ennek céljáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, az Epson a személyes adatait (általában e-mailben történő) elektronikus marketingkommunikációs célokra is felhasználhatja, amelyek a következők lehetnek:

 • felmérések lebonyolítása, illetve a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményének megkérdezése
 • az Önt esetlegesen érdeklő termékekről és ajánlatokról szóló tájékoztatás
 • az Ön promóciókról, például ingyenes ajándékokról, versenyekről vagy nyereményjátékokról történő tájékoztatása
 • piacelemzés és ügyfélprofil-alkotás
 • meghívások rendezvényekre

Ezek esetében az Ön kifejezett hozzájárulása jelenti a jogalapot. Az említett további célokból történő adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a fent megadott elérhetőségek bármelyikén írásban (függetlenül attól a jogától, hogy az Epson általános célú adatfeldolgozása ellen a fent leírtak szerint kifogást emelhet).

Mennyi ideig tárolja az Epson az adataimat?

Miután Ön utoljára kapcsolatba lépett a vállalattal, az Epson még két évig őrzi meg a személyes adatait. Ezt követően a vállalat bizonyos személyes adatokat továbbra is tárolhat, de kizárólag névtelen formában vagy az archivált nyilvántartás részeként.

A személyes adatokat hosszabb ideig is meg lehet őrizni, ha a jogszabályok vagy egyéb előírások hosszabb megőrzési időt írnak elő, illetve a törvény által biztosított jogok gyakorlásának vagy védelmének biztosítása érdekében.

Milyen személyes adatokat oszt meg az Epson harmadik felekkel?

Az Epson harmadik feleket alkalmaz arra, hogy adatfeldolgozási folyamatokat hajtsanak végre a nevében. Az Epson az Ön egyes személyes adatait vagy az összes személyes adatát átadhatja harmadik feleknek, de azok a nyilvánosságra hozott adatokat csak az Epson irányelveivel összhangban használhatják fel ugyanarra a célra, amelyből az Epson tárolja őket.

A harmadik feleink egy részének az Európai Gazdasági Térségen kívül található a székhelye, ezért a személyes adatainak őáltaluk történő feldolgozása azt jelenti, hogy az adatait az EGT-n kívülre kell továbbítani.

Az Epson az Epson vállalatcsoport tagjaival is megosztja az Ön személyes adatait. Ennek keretében a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is továbbítják.

Ha az Epson a személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítja, akkor gondoskodik arról, hogy azok hasonló szintű védelemben részesüljenek a következő biztonsági intézkedések valamelyikének alkalmazásával:

 • Az Epson kizárólag olyan országokba továbbítja a személyes adatait, amelyekről az Európai Bizottság megállapította, hogy biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Európai Bizottság 2019-ben Japánnal is megkötötte az Adatvédelemre vonatkozó megfelelőségi megállapodást.
 • Ha az Epson megosztja a személyes adatait az Epson vállalatcsoport tagjaival, illetve bizonyos külső feleket vesz igénybe, akkor az Európai Bizottság által jóváhagyott mintaszerződéseket alkalmazza a személyes adatok továbbítására, amelyek értelmében a személyes adatok ugyanolyan védelemben részesülnek, mint Európában.
 • Ha olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, csak akkor továbbítunk nekik személyes adatokat, ha részt vesznek az USA–EU Adatvédelmi Pajzsban, amely előírja számukra, hogy az Európa és az Amerikai Egyesült Államok között továbbított személyes adatokra ugyanaz a védelem vonatkozik.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen konkrét eljárásokat alkalmazunk a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbítása során, forduljon hozzánk bizalommal.

Adatbiztonság

Az Epson különféle biztonsági intézkedések révén gondoskodik arról, hogy megvédje az adatait, és megakadályozza a személyes adatai véletlen elveszését, engedély nélküli felhasználását vagy az azokhoz történő hozzáférést, valamint azok módosítását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezen túlmenően az Epson kizárólag a „szükséges információk” elve alapján ad hozzáférést a személyes adataihoz munkavállalói, ügynökei, alvállalkozói és egyéb harmadik felek részére. Ezek kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatait, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Epson megfelelő eljárásokat alkalmaz az olyan esetekre, amelyben akár csak gyanítható a személyes adatok biztonságának sérülése, és amennyiben erre jogszabály kötelezi, értesíti Önt és az illetékes hatóságokat az adatbiztonság megsértéséről.

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epson európai adatvédelmi tisztviselőjével az európai képviseletnél?

Az adatok kezelője az Epson, a vállalat európai adatvédelmi tisztviselőjéhez pedig írásban fordulhat a következő címen:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
Hollandia,

illetve a következő e-mail-címen: edpo@epson.eu

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epsonnal a jogaim gyakorlása érdekében?

„Érintettként” törvényes jogában áll hozzáférést kérni az Epsontól a személyes adataihoz, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését, valamint az Önnel kapcsolatos adatok feldolgozásának korlátozását, és tiltakozhat azok feldolgozása ellen. Továbbá megilleti Önt az adatok hordozhatósághoz való jog, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságoknál.

Kérjük, adja meg az Epsonnak a személyes adatait ezen az űrlapon, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy további azonosító okmányokat kérünk Öntől, például az útlevelét vagy a jogosítványát.

A jogszabályok által biztosított jogait bármikor gyakorolhatja írásban a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Ha Ön vállalati ügyfél (vagy az Epson vállalati ügyfeleihez tartozó természetes személy)

A Seiko Epson Corporation („Epson”), az Orient védjegy tulajdonosa, fontosnak tartja a személyes adatai védelmét. A jelen nyilatkozat az Epson értékesítési adatbázisában és kapcsolódó rendszereiben tárolt személyes adatairól ad tájékoztatást különböző körülmények fennállása esetén.

Milyen személyes adatokat gyűjt és tárol a Seiko Epson Corporation? (Személyes adat minden olyan adat, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódik.)

Az Epson azokat a személyes adatokat tárolja (és fogja tárolni a jövőben), amelyeket Ön az Epson webhelyein keresztül vagy egyéb módon megoszt az Epsonnal, illetve olyan személyes adatokat, amelyeket az Epson a saját rendszereiből gyűjt össze azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja az Epson webhelyeit, és az Epson milyen interakciót folytat Önnel. Mindez magában foglalja a sütiken és egyéb hasonló eszközökön keresztül gyűjtött személyes adatokat is.

Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:

 • Személyazonosság és elérhetőségek: ide tartozik többek között a vezetéknév, a keresztnév, az e-mail-cím és a telefonszámok.
 • Munkakör részletei: ide tartoznak többek között a beosztásra, a szintre, a tapasztalatokra és a teljesítményre vonatkozó információk.
 • Marketing- és kommunikációs adatok: arra vonatkozó döntése, hogy szeretne-e marketinganyagokat kapni tőlünk és külső felektől, illetve a kommunikációval kapcsolatos beállításai.
 • Technikai adatok: az internetprotokoll (IP) címe, a bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállításai és a hely, a böngészőbővítmények típusa és verziója, az operációs rendszer és a platform, illetve a webhely eléréséhez használt eszközökön lévő egyéb technológiák.

Az adatkezelő és az európai képviselő

A személyes adatainak adatkezelője a Seiko Epson Corporation:

WP Sales & Marketing Dept. 
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokió, JAPÁN

Az Epson Európai Unión belüli képviselője:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Hollandia

Milyen céllal dolgozza fel az Epson a személyes adatait?

(„Feldolgozásnak” minősül minden olyan tevékenység, amelyet az Epson Corporation az Ön személyes adataival kapcsolatban végez, ideértve azok összegyűjtését, tárolását, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát is.)

Az Epson kizárólag az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében dolgozza fel és használja az Ön személyes adatait, illetve arra, hogy lehetővé tegye (az Epson vállalatok és mások általi) kapcsolatfelvételt az Ön vállalatával.

Ezek közé tartozik:

 • Az Epson üzleti vállalkozásának adminisztrációja, menedzsmentje és fejlesztése;
 • A már meglévő és a lehetséges ügyfelekkel kiépített kapcsolatok kezelése;
 • Informatikai rendszerek karbantartása és használata;
 • Események megtartása, illetve megtartásuk elősegítése; valamint
 • Az Epson webhelyének, rendszereinek és alkalmazásainak (például portáljainak és az ügyfelek alkalmazásainak) adminisztrációja és kezelése;
 • A jogszabályok, a szabályozások, illetve minden olyan szakmai szervezet előírásainak betartása, amelynek tagjai vagyunk.

A személyes adatai tárolásának jogalapja

Az adattárolás jogalapja az, hogy szükség van az adattárolásra az Epson vagy az Epson csoporthoz tartozó egyéb vállalatok jogos érdekeinek érvényesítéséhez, amikor lehetővé teszik, felveszik vagy fenntartják a kapcsolatot az Ön szervezetével, valamint az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségnek tesznek eleget.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Epson által kérteken kívül is megad információkat, akkor a feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önkéntes adatszolgáltatással fejez ki. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást írásban jelezheti az Epson felé a fent megadott címen.

Ha a jövőben az Epson más célra szeretné felhasználni az Ön személyes adatait, akkor ennek céljáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

Az Epson a személyes adatait az Ön vállalatával (általában e-mailben folytatott) elektronikus marketingkommunikációs célokra is felhasználhatja. Ezek esetében az Ön hozzájárulása jelenti a jogalapot. Az említett további célokból történő adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja (vagy módosíthatja) a fent megadott címen írásban (függetlenül attól a jogától, hogy az Epson általános célú adattárolása ellen a fent leírtak szerint kifogást emelhet).

Amennyiben Ön ehhez hozzájárult, az Epson a személyes adatait (általában e-mailben történő) elektronikus marketingkommunikációs célokra is felhasználhatja, amelyek a következők lehetnek:

 • felmérések lebonyolítása, illetve a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményének megkérdezése
 • az Önt esetlegesen érdeklő termékekről és ajánlatokról szóló tájékoztatás
 • az Ön promóciókról, például ingyenes ajándékokról, versenyekről vagy nyereményjátékokról történő tájékoztatása
 • piacelemzés és ügyfélprofil-alkotás
 • meghívások rendezvényekre

Ezek esetében az Ön kifejezett hozzájárulása jelenti a jogalapot. Az említett további célokból történő adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a fent megadott elérhetőségek bármelyikén írásban (függetlenül attól a jogától, hogy az Epson általános célú adatfeldolgozása ellen a fent leírtak szerint kifogást emelhet).

Mennyi ideig tárolja az Epson az adataimat?

Az Epson addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az Ön vállalata szerepel az Epson nyilvántartásában, illetve addig, amíg az Epson köteles nyilvántartani az Önnel mint beszállítóval fennálló kapcsolatát, amely az Önnel vagy az Ön vállalatával fennálló kapcsolat időtartamát jelenti. Ha ez az eset már nem áll fenn, akkor az Ön adatait kizárólag archivált nyilvántartásként őrizzük meg.

A személyes adatokat hosszabb ideig is meg lehet őrizni, ha a jogszabályok vagy egyéb előírások hosszabb megőrzési időt írnak elő, illetve a törvény által biztosított jogok gyakorlásának vagy védelmének biztosítása érdekében.

Milyen személyes adatokat oszt meg az Epson harmadik felekkel?

Az Epson harmadik feleket alkalmaz arra, hogy adatfeldolgozási folyamatokat hajtsanak végre a nevében. Az Epson az Ön egyes személyes adatait vagy az összes személyes adatát átadhatja harmadik feleknek, de azok a nyilvánosságra hozott adatokat csak az Epson irányelveivel összhangban használhatják fel ugyanarra a célra, amelyből az Epson tárolja őket.

A harmadik feleink egy részének az Európai Gazdasági Térségen kívül található a székhelye, ezért a személyes adatainak őáltaluk történő feldolgozása azt jelenti, hogy az adatait az EGT-n kívülre kell továbbítani.

Az Epson az Epson vállalatcsoport tagjaival is megosztja az Ön személyes adatait. Ennek keretében a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is továbbítják.

 • Ha az Epson a személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítja, akkor gondoskodik arról, hogy azok hasonló szintű védelemben részesüljenek a következő biztonsági intézkedések valamelyikének alkalmazásával:
 • Az Epson kizárólag olyan országokba továbbítja a személyes adatait, amelyekről az Európai Bizottság megállapította, hogy biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Európai Bizottság 2019-ben Japánnal is megkötötte az Adatvédelemre vonatkozó megfelelőségi megállapodást.
 • Ha az Epson megosztja a személyes adatait az Epson vállalatcsoport tagjaival, illetve bizonyos külső feleket vesz igénybe, akkor az Európai Bizottság által jóváhagyott mintaszerződéseket alkalmazza a személyes adatok továbbítására, amelyek értelmében a személyes adatok ugyanolyan védelemben részesülnek, mint Európában.
 • Ha olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, csak akkor továbbítunk nekik személyes adatokat, ha részt vesznek az USA–EU Adatvédelmi Pajzsban, amely előírja számukra, hogy az Európa és az Amerikai Egyesült Államok között továbbított személyes adatokra ugyanaz a védelem vonatkozik.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen konkrét eljárásokat alkalmazunk a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbítása során, forduljon hozzánk bizalommal.

Adatbiztonság

Az Epson különféle biztonsági intézkedések révén gondoskodik arról, hogy megvédje az adatait, és megakadályozza a személyes adatai véletlen elveszését, engedély nélküli felhasználását vagy az azokhoz történő hozzáférést, valamint azok módosítását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezen túlmenően az Epson kizárólag a „szükséges információk” elve alapján ad hozzáférést a személyes adataihoz munkavállalói, ügynökei, alvállalkozói és egyéb harmadik felek részére. Ezek kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatait, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Epson megfelelő eljárásokat alkalmaz az olyan esetekre, amelyben akár csak gyanítható a személyes adatok biztonságának sérülése, és amennyiben erre jogszabály kötelezi, értesíti Önt és az illetékes hatóságokat az adatbiztonság megsértéséről.

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epson európai adatvédelmi tisztviselőjével az európai képviseletnél?

Az adatok kezelője az Epson, a vállalat európai adatvédelmi tisztviselőjéhez pedig írásban fordulhat a következő címen:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
Hollandia,

illetve a következő e-mail-címen: edpo@epson.eu

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epsonnal a jogaim gyakorlása érdekében?

„Érintettként” törvényes jogában áll hozzáférést kérni az Epsontól a személyes adataihoz, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését, valamint az Önnel kapcsolatos adatok feldolgozásának korlátozását, és tiltakozhat azok feldolgozása ellen. Továbbá megilleti Önt az adatok hordozhatósághoz való jog, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságoknál.

Kérjük, adja meg az Epsonnak a személyes adatait ezen az űrlapon, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy további azonosító okmányokat kérünk Öntől, például az útlevelét vagy a jogosítványát.

A jogszabályok által biztosított jogait bármikor gyakorolhatja írásban a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Ha Ön beszállító (ideértve az Epson beszállítóival és alvállalkozóival kapcsolatban álló beszállítókat és alvállalkozókat is)

A Seiko Epson Corporation („Epson”), az Orient védjegy tulajdonosa, fontosnak tartja a személyes adatai védelmét. A jelen nyilatkozat az Epson adatbázisában és kapcsolódó rendszereiben tárolt személyes adatairól ad tájékoztatást különböző körülmények fennállása esetén.

Milyen személyes adatokat gyűjt és tárol a Seiko Epson Corporation?
(Személyes adat minden olyan adat, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódik.)

Az Epson azokat a személyes adatokat tárolja (és fogja tárolni a jövőben), amelyeket Ön beszállítóként (ideértve a beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kapcsolatban álló alvállalkozókat és természetes személyeket is) megoszt az Epsonnal, illetve amelyeket az Epson a saját rendszereiből gyűjt össze az Önnel folytatott interakciókkal kapcsolatban.

Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:

 • Személyazonosság és elérhetőségek: ide tartozik többek között a vezetéknév, a keresztnév, a felhasználónév vagy egyéb hasonló azonosító, az e-mail-cím és a telefonszámok.
 • Munkakör részletei: ide tartozik többek között a beosztás és a szint.
 • Kommunikációs adatok: az e-mailben folytatott kommunikáció és a naptári adatok.

Az adatkezelő és az európai képviselő

A személyes adatainak adatkezelője a Seiko Epson Corporation:

WP Sales & Marketing Dept. 
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokió, JAPÁN

Az Epson Európai Unión belüli képviselője:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Hollandia

Milyen céllal dolgozza fel az Epson a személyes adatait? („Feldolgozásnak” minősül minden olyan tevékenység, amelyet az Epson Corporation az Ön személyes adataival kapcsolatban végez, ideértve azok összegyűjtését, tárolását, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát is.)

Az Epson kizárólag az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében dolgozza fel és használja az Ön személyes adatait, illetve arra, hogy lehetővé tegye (az Epson vállalatok és mások általi) kapcsolatfelvételt az Ön vállalatával, hogy az Önnel fennálló kapcsolatot és szerződést kezelje, illetve a szolgáltatásait igénybe vegye. Az Epson különösen a következő célokból dolgoz fel és használ személyes adatokat:

 • Beszállítók szolgáltatásainak igénybe vétele;
 • A Epson beszállítókkal fennálló kapcsolatainak kezelése;
 • Az Epson üzleti vállalkozásának adminisztrációja, menedzsmentje és fejlesztése;
 • Informatikai rendszerek karbantartása és használata;
 • A jogszabályok, a szabályozások, illetve minden olyan szakmai szervezet előírásainak betartása, amelynek tagjai vagyunk.

A személyes adatai tárolásának jogalapja

Az adattárolás jogalapja az, hogy szükség van az adattárolásra az Epson vagy az Epson csoporthoz tartozó egyéb vállalatok jogos érdekeinek érvényesítéséhez, amikor lehetővé teszik, felveszik vagy fenntartják a kapcsolatot az Ön szervezetével, valamint az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeknek tesznek eleget.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Epson által kérteken kívül is megad információkat, akkor a feldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önkéntes adatszolgáltatással fejez ki. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást írásban jelezheti az Epson felé a fent megadott címen, illetve a fenti elérhetőségek valamelyikére eljuttatott írásbeli nyilatkozatban.

Ha a jövőben az Epson más célra szeretné felhasználni az Ön személyes adatait, akkor ennek céljáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

Mennyi ideig tárolja az Epson az adataimat?

Az Epson addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az Ön vállalata szerepel az Epson nyilvántartásában, illetve addig, amíg az Epson köteles nyilvántartani az Önnel mint beszállítóval fennálló kapcsolatát, amely az Önnel vagy az Ön vállalatával fennálló kapcsolat időtartamát jelenti. Ha ez az eset már nem áll fenn, akkor az Ön adatait kizárólag archivált nyilvántartásként őrizzük meg.

A személyes adatokat hosszabb ideig is meg lehet őrizni, ha a jogszabályok vagy egyéb előírások hosszabb megőrzési időt írnak elő, illetve a törvény által biztosított jogok gyakorlásának vagy védelmének biztosítása érdekében.

Milyen személyes adatokat oszt meg az Epson harmadik felekkel?

Az Epson harmadik feleket alkalmaz arra, hogy adatfeldolgozási folyamatokat hajtsanak végre a nevében. Az Epson az Ön egyes személyes adatait vagy az összes személyes adatát átadhatja harmadik feleknek, de azok a nyilvánosságra hozott adatokat csak az Epson irányelveivel összhangban használhatják fel ugyanarra a célra, amelyből az Epson tárolja őket.

A harmadik feleink egy részének az Európai Gazdasági Térségen kívül található a székhelye, ezért a személyes adatainak őáltaluk történő feldolgozása azt jelenti, hogy az adatait az EGT-n kívülre kell továbbítani.

Az Epson az Epson vállalatcsoport tagjaival is megosztja az Ön személyes adatait. Ennek keretében a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is továbbítják.

 • Ha az Epson a személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítja, akkor gondoskodik arról, hogy azok hasonló szintű védelemben részesüljenek a következő biztonsági intézkedések valamelyikének alkalmazásával:
 • Az Epson kizárólag olyan országokba továbbítja a személyes adatait, amelyekről az Európai Bizottság megállapította, hogy biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Európai Bizottság 2019-ben Japánnal is megkötötte az Adatvédelemre vonatkozó megfelelőségi megállapodást.
 • Ha az Epson megosztja a személyes adatait az Epson vállalatcsoport tagjaival, illetve bizonyos külső feleket vesz igénybe, akkor az Európai Bizottság által jóváhagyott mintaszerződéseket alkalmazza a személyes adatok továbbítására, amelyek értelmében a személyes adatok ugyanolyan védelemben részesülnek, mint Európában.
 • Ha olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, csak akkor továbbítunk nekik személyes adatokat, ha részt vesznek az USA–EU Adatvédelmi Pajzsban, amely előírja számukra, hogy az Európa és az Amerikai Egyesült Államok között továbbított személyes adatokra ugyanaz a védelem vonatkozik.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen konkrét eljárásokat alkalmazunk a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbítása során, forduljon hozzánk bizalommal.

Adatbiztonság

Az Epson különféle biztonsági intézkedések révén gondoskodik arról, hogy megvédje az adatait, és megakadályozza a személyes adatai véletlen elveszését, engedély nélküli felhasználását vagy az azokhoz történő hozzáférést, valamint azok módosítását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezen túlmenően az Epson kizárólag a „szükséges információk” elve alapján ad hozzáférést a személyes adataihoz munkavállalói, ügynökei, alvállalkozói és egyéb harmadik felek részére. Ezek kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatait, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Epson megfelelő eljárásokat alkalmaz az olyan esetekre, amelyben akár csak gyanítható a személyes adatok biztonságának sérülése, és amennyiben erre jogszabály kötelezi, értesíti Önt és az illetékes hatóságokat az adatbiztonság megsértéséről.

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epson európai adatvédelmi tisztviselőjével az európai képviseletnél?

Az adatok kezelője az Epson, a vállalat európai adatvédelmi tisztviselőjéhez pedig írásban fordulhat a következő címen:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
Hollandia,

illetve a következő e-mail-címen: edpo@epson.eu

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az Epsonnal a jogaim gyakorlása érdekében?

„Érintettként” törvényes jogában áll hozzáférést kérni az Epsontól a személyes adataihoz, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését, valamint az Önnel kapcsolatos adatok feldolgozásának korlátozását, és tiltakozhat azok feldolgozása ellen. Továbbá megilleti Önt az adatok hordozhatósághoz való jog, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságoknál.

Kérjük, adja meg az Epsonnak a személyes adatait ezen az űrlapon, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy további azonosító okmányokat kérünk Öntől, például az útlevelét vagy a jogosítványát.

A jogszabályok által biztosított jogait bármikor gyakorolhatja írásban a fenti elérhetőségek bármelyikén.